ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปานิธิ ไชยสงคราม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทนา จำปา
ครู คศ.3